Przedmiotem opracowań jest działalność wynalazcza i produkcyjna zastrzeżonych wzorów własnych co reguluje prawo własności przemysłowej w RP i w EU oraz w wybranych krajach na świecie . W zakres działalności wynalazczej wchodzi opracowanie i testowanie prototypów oraz przygotowanie wniosków patentowych do złożenia w urzędzie patentowym celem uzyskania ochrony patentowej na drodze decyzji danego urzędu. Zakres zainteresowania obejmuje tematyka Eco architektury oraz projektowania przemysłowego w formie designu użytkowego.

NIP.77723 78765
KRS nr.0000263551

https://layeredgreenwall.com/

Przewiń do góry