§8. Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalności
w następujących formach i zakresach:

a) Opracowywanie, katalogowanie i archiwizowanie twórczości artystycznej Tadeusza Kalinowskiego oraz współczesnej twórczości artystycznej.
b) udzielanie stypendiów i nagród dla uzdolnionych twórców.
c) organizowanie i finansowanie konferencji, seminariów, dyskusji i imprez artystycznych.
d) współpraca z osobami fizycznymi i prawnymi, instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi oraz wspieranie i finansowanie ich działalności oraz inicjatyw w zakresie zbieżnym z celami Fundacji.

statut fundacji dostępny w całości jako PDF tutaj

KRS nr.0000263551
Fundacja zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Warszawie,
Wydział XVI Gospodarczy w 1998 r.

Przewiń do góry